Breviks SK

En förening som håller i tiden

Breviks SK - En förening som håller i tiden

Årsmötet i Breviks SK

Sune vald på nytt

För 64:e året i rad blev Sune Håkansson vald till ordförande i Breviks Sportklubb när föreningen hade årsmöte i veckan. För första gången blev också två kvinnor invalda i styrelsen – Anna Nolander Gustafsson och Ann-Marie Standar. Anna ska axla kassörsrollen i föreningen och Ann-Marie är suppleant. I övrigt inga förändringar bland de förtroendevalda.

  • Otroligt roligt att vi får två kvinnor med i arbetet. Det har inte varit lätt under åren. Jag påminner mig våra första stadgar från 1957 där det står att flickorna inte behöver närvara vid mötena. För pojkarna var det obligatoriskt, berättar Sune.

Det har varit ett annorlunda år 2020, står det i verksamhetsberättelsen. Det mesta har fått ställas in på grund av Coronapandemin. Flera inkomstkällor har försvunnit bl a Breviksnappet och tombolan i Åmotfors Folkets Park, men bortfallet har till del kompenserats av ett bidrag från Westra Wermlands Sparbank. Ungdomsverksamheten med bordtennisträningen i klubbhuset har tvingats ställa in.

Medlemsantalet är fortsatt stabilt.

  • Vi har haft 240 medlemmar. Våra medlemmar är väldigt trogna föreningen. Det är glädjande, fortsätter Sune.

En del av årsmötet handlade om planerna att bygga ut klubbhuset med ett gym på drygt 40 kvadratmeter. Dessutom byggs nya handikappanpassade hygienutrymmen. Finansieringen av projektet är i hamn, nu inväntar föreningen ett bygglov från Arvika kommun.

  • Vi hoppas på en byggstart efter sommarsemestern, berättar Kjell Gustafsson som fått styrelsens uppdrag att leda satsningen.
Category: Uncategorized