Breviks SK

En förening som håller i tiden

Breviks SK - En förening som håller i tiden

BREVIKS SK:S 59:e ÅRSMÖTE.

BSK har hållit sitt 59:e årsmöte i klubbhuset och där det blev omval på alla poster samt 2 nyval. Klubben har med sina 243 medlemmar haft ett bra och händdelserikt år.
STYRELSEN HAR FÖLJANDE UTSEENDE: Sune Håkansson ordf. Thorbjörn Adolfson sekr. Johnny Håkansson kassör, Bert Axelson ledam. Ingmar Gustafsson ledam. Stefan Håkansson ledam. Johnny Östbye ledam. Peter Nolander supl. (nyval) Henrik Forsberg supl.(nyval)
SKIDSEKTION: Bert Axelsson sammank. Thorbjörn Adolfson, Ingmar Gustafsson, Sune Håkansson.
BORDTENNISSEKTION: Sune Håkansson sammank. Staffan Granander, Johnny Östbye, Ulf Nilsson, Mats Jonsson (nyval)
REVISIORER: Joakim Östbye, Staffan Granander, Olle Nilsson suppl.
FISKEKOM: Sune Håkansson sammank. Thorbjörn Adolfson, Ingmar Gustafsson, Yngve Bergsten, Bert Axelsson, Henrik Forsberg, Ulf Nilsson.
VALBEREDNINGEN: Stefan Wachenfeldt, Yngve Bergsten. Olle Nilsson supl.