Kontakter i föreningen

STYRELSEN 2022

Ordförande: Sune Håkansson 070-678 99 92 e-post: ordforande@brevikssk.se
Sekreterare: Stefan Håkansson 070-678 99 02 epost: Stefan@brevikssk.se Kassör: Anna Nolander Gustafsson 070-6823958 e-post: kassor@brevikssk.se
Ledamot: Johnny Håkansson 0571-31343
Vice ordförande: Kjell Gustafsson 070 312 95 03 e-post: kjell@brevikssk.se
Ledamot: Ingemar Gustavsson 070-305 71 53 e-post: ingemar@brevikssk.se
Ledamot: Peter Nolander 070-5562987 e-post: peter@brevikssk.se
Ledamot: Johnny Östbye 070-633 14 89 e-post: johnny@brevikssk.se
Suppleant: Ann-Marie Standar 072-5094636 e-post: ann-marie@brevikssk.se
Suppleant: Henrik Forsberg 070-578 57 65 e-post: henrik@brevikssk.se

Styrelsen samlad. Saknas på bilden Henrik Forsberg och fotografen Kjell Gustafsson

/

Sektioner och kommittér

Skid- och fritidsektion

Anna Gustafsson-Nolander (sammankallande), Sune Håkansson, Ingemar Gustavsson, Kjell Gustafsson, Henrik Forsberg och Ann-Marie Standar.

Skidverksamheten ligger för tillfället nere eftersom klubben inte längre har några aktiva. Snöbristen är ju den stora orsaken de aktivas ställningstagande.

Bordtennissektion

Enligt senare besked

Fiskekommittéen

Sune Håkansson (sammankallande) Peter Nolander  Ingemar Gustavsson Johnny Östbye Henrik Forsberg Ulf Nilsson