Breviks SK

En förening som håller i tiden

Breviks SK - En förening som håller i tiden

Vill du bli medlem

Vi är redan många medlemmar, men vi kan bli fler i Breviks Sportklubb. Klubben startade 1957 och lever än idag. Tack vare våra medlemmar. Under 2022 kommer vi att inviga vårt gym som du kan få tillgång till via ett medlemskap. Ett medlemskap kostar 100 kronor, ett familjemedlemskap 250 kronor. Du kan betala via Swish 1235345830 eller på bankgiro 241-5388. Uppge din epostadress och ditt mobiltelefonnummer. VÄLKOMMEN in i föreningen.

Bygget igång

I slutet av augusti startade bygget av det nya klubbhuset, d v s utbyggnaden av den del som ska inrymma en motionshall och handikappanpassade hygienutrymmen. I vecka 36 räknar vi med att bottenplattan gjuts.

– Arbetena går enligt tidsplan, berättar Kjell Gustafsson, styrelsemedlem i Breviks Sportklubb.

Under sommaren har också den stora pingis- och samlingslokalen i klubbhuset fått en rejäl ansiktslyftning. Tak och väggar är nymålade, väggarna med en grå färg. Fortsatt är dock lokalerna stängda för aktiviteter och styrelsen räknar med att kunna starta aktiviteterna under våren

Bidra till storsatsningen!

Bidrag till vår storsatsning vill vi ha!

I sommar startar vi utbyggnaden av vårt klubbhus – den största satsningen i klubbens historia. För drygt en miljon får vi en motionshall och ny handikappanpassad toalett och dusch. Vi får stora bidrag, men måste också finansiera en del själva. Därför tar vi gärna emot ett bidrag från våra 250 medlemmar och andra Breviksvänner. Stort eller smått, alla bidrag är välkomna! Swisha gärna till 123-5345830 eller betala till bankgirokonto 241-5388. Tack för ditt bidrag!

Byggplanerna

Bygglovet klart

Vi har fått bygglov för utbyggnaden av Breviks SK:s klubbhus. Återstår ett formellt beslut om s k startbesked som lämnas av Myndighetsnämnden i Arvika kommun. Tillbygget omfattar en motionslokal med en extremt fin vy över Ränken. Dessutom byggs ny handikappanpassad toalett och dusch. Nybyggnation omfattar en yta på 65 kvm. Byggstart planeras till slutet av sommaren. Kontrakterat byggföretag är Lässeruds Bygg AB,

Årsmötet i Breviks SK

Sune vald på nytt

För 64:e året i rad blev Sune Håkansson vald till ordförande i Breviks Sportklubb när föreningen hade årsmöte i veckan. För första gången blev också två kvinnor invalda i styrelsen – Anna Nolander Gustafsson och Ann-Marie Standar. Anna ska axla kassörsrollen i föreningen och Ann-Marie är suppleant. I övrigt inga förändringar bland de förtroendevalda.

  • Otroligt roligt att vi får två kvinnor med i arbetet. Det har inte varit lätt under åren. Jag påminner mig våra första stadgar från 1957 där det står att flickorna inte behöver närvara vid mötena. För pojkarna var det obligatoriskt, berättar Sune.

Det har varit ett annorlunda år 2020, står det i verksamhetsberättelsen. Det mesta har fått ställas in på grund av Coronapandemin. Flera inkomstkällor har försvunnit bl a Breviksnappet och tombolan i Åmotfors Folkets Park, men bortfallet har till del kompenserats av ett bidrag från Westra Wermlands Sparbank. Ungdomsverksamheten med bordtennisträningen i klubbhuset har tvingats ställa in.

Medlemsantalet är fortsatt stabilt.

  • Vi har haft 240 medlemmar. Våra medlemmar är väldigt trogna föreningen. Det är glädjande, fortsätter Sune.

En del av årsmötet handlade om planerna att bygga ut klubbhuset med ett gym på drygt 40 kvadratmeter. Dessutom byggs nya handikappanpassade hygienutrymmen. Finansieringen av projektet är i hamn, nu inväntar föreningen ett bygglov från Arvika kommun.

  • Vi hoppas på en byggstart efter sommarsemestern, berättar Kjell Gustafsson som fått styrelsens uppdrag att leda satsningen.

Byggplaner i Brevik

Klubbhuset byggs ut

Finansieringen av det planerade tillbygget av vårt klubbhus är klar. Jordbruksverket via Länsstyrelsen ger oss 614.749 kronor, drygt 400.00 är stöd från EU. Värmlands Idrottsförbund bidrar med 175.000 och Arvika kommun 120.000. Nu återstår att vi beviljas bygglov. Byggstarten är planerad till efter semesterperioden i sommar.

  • Fantastiskt roligt att finansieringen är klar, säger Kjell Gustafsson som är styrelsemedlem i Breviks Sportklubb.

Syftet med tillbygget är att skapa en motionslokal för föreningens medlemmar. Dessutom får föreningen stöd att handikappanpassa toalett- och duschutrymmena. Totalt blir de nya utrymmena 64 kvm.

Trevlig arbetskväll.

I måndags 26/4 var det arbetskväll i klubbhuset med krattning, städning av altan och fällning av en stor tall. Hela 11 personer kom denna kväll och fixade allt till det bästa. Ett STORT TACK till alla som också fick njuta av varm korv med bröd.

Utbyggnaden

Nu ett steg närmare en utbyggnad av Klubbhuset i Brevik. Styrelsen tog idag beslutet att fortsätta planeringen av bygget och söka bygglov. Vi skapar en träningslokal på 46 kvm och handikappanpassar både nuvarande lokal och den nya. Vi söker pengar hos Arvika kommun, Värmlands Idrottsförbund, Boverket och Jordbruksverket. Vi har goda chanser att få stöd bedömer styrelsen.