Rapport från styrelsen

Sista styrelsemötet för våren genomfördes igår. Några diskussionspunkter och beslut.

  • * Klubbens ekonomiska läge är bra. Glädjande att uthyrning av klubbhuset har ökat och att antalet sponsorer är fortsatt stabilt. Antal medlemmar är 239.
  • * Städningen i klubbhuset. En grupp på sex medlemmar tar ansvaret för kontinuerlig städning. Lösningen ska testas fram till årsskiftet. Ett förslag om att ta in extern städning avvisades med hänvisning till kostnaderna.
  • * Investering i gymmet. Ansökan hos Arvika kommun att få bidrag för att ersätta en del utrustning i gymmet har inte beviljats. Beslöts att trots det köpa in några nya maskiner. En ny ansökan ska göras till annan bidragsgivare.
  • * Yogagruppen startar 5 september. Gruppen är nu fullsatt
  • * Arbetsdag med målning av klubbhuset planeras till 17 augusti. Start kl 09.00. Alla medlemmar välkomnas.